Cookies

 • De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan deze website automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Raadpleeg de details op de speciale pagina: Cookiesbeleid.
 • U kunt uw cookie-voorkeuren op elk moment wijzigen door hier te klikken:

Commentaar

 • Op deze site kunnen bezoekers commentaar geven op blogberichten.
 • Wanneer op deze website een reactie wordt achtergelaten, worden de gegevens die in het reactieformulier zijn ingevuld, maar ook uw IP-adres en browser user agent verzameld om ongewenste reacties te helpen opsporen.

Contactformulieren en vragenlijsten

 • De op de formulieren van de site verzamelde informatie (naam, e-mail, berichten en inlichtingen) die in geautomatiseerde bestanden wordt opgeslagen, is nodig om uw verzoeken te verwerken en u te antwoorden.
 • Zij zijn alleen bestemd voor het professionele gebruik van Tania Bos voor het beheer van de aanvragen van klanten via het contactformulier waarmee om informatie wordt gevraagd.

Registratie nieuwsbrief

 • Op de site kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief via een inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief onderaan de pagina of via een pop-up.
 • U wordt gevraagd uw e-mailadres op te geven om nieuwsbrieven van Tania Bos te ontvangen, die verstuurd worden door de dienst Mailchimp, die in overeenstemming is met de AVG en zijn “Privacy Shield”, maximaal 1 per maand.
 • Deze nieuwsbrief dient alleen om in contact te blijven, om de laatste artikelen te ontdekken van de blog die ik voor u maak, en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de diensten die ik aanbied.
 • U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief met de link onderaan elke brief.

Ingesloten inhoud van andere sites

 • Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. youtube-video’s, Google Maps, afbeeldingen, artikelen…). Embedded inhoud van andere sites gedraagt zich alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account op hun website hebt.
 • Deze site bevat af en toe Youtube-video’s die eigendom zijn van Google. Het privacybeleid van de Youtube-dienst is te vinden op hun website op deze pagina.

Statistieken en publieksmeting

 • Deze website voert publieksmeting uit met Google Analytics-diensten. Het privacybeleid van de Google Analytics-dienst is te vinden op hun website op deze pagina.
 • Deze statistieken stellen ons in staat het gebruik en de prestaties van onze website te begrijpen en de werking ervan of de manier waarop wij inhoud presenteren te verbeteren.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

 • Registratie- en formuliergegevens worden 36 maanden bewaard, overeenkomstig de verordening van het Europees Parlement.
 • Als u een commentaar achterlaat, worden het commentaar en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Zo kunnen latere commentaren automatisch herkend en goedgekeurd worden, in plaats van in de wachtrij voor moderatie te blijven staan.

Doorgeven van persoonsgegevens

 • Wij gebruiken externe bedrijven om de technische werking van de Website en onze diensten te beheren. Deze bedrijven zijn onderaannemers met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Door dit Beleid te aanvaarden, stemt u ermee in dat wij de verwerking van uw gegevens waarvoor u verantwoordelijk bent, ook door deze gegevensverwerkers kunnen laten uitvoeren.
 • Sommige van deze gegevensverwerkers en externe dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Unie, onder meer in de Verenigde Staten. U stemt ermee in dat wij gebruik maken van onderaannemers in derde landen zonder veiligheidsgaranties, op voorwaarde dat er een wettelijk kader bestaat voor de overdracht van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de onderaannemer deel uitmaakt van het EU-VS Privacy Shield.
 • Commentaren van bezoekers worden gecontroleerd met een geautomatiseerde spambestrijdingsdienst. Wij verzamelen informatie over bezoekers die commentaar geven op sites die Akismet, onze anti-spam dienst, gebruiken. De verzamelde informatie hangt af van de Akismet-instellingen die de gebruiker op de site heeft gemaakt, en omvat gewoonlijk het IP-adres, de user-agent, de verwijzer en de URL van de site van de commentator (evenals andere informatie die rechtstreeks door de commentator is verstrekt, zoals zijn naam, gebruikersnaam, e-mailadres, en commentaar). Het privacybeleid van Akismet is te vinden op hun website op deze pagina.
 • De inschrijving op de nieuwsbrief die dankzij uw e-mail gebeurt, wordt beheerd door de dienst Mailchimp, die met zijn “Privacy Shield” voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacybeleid van Mailchimp is te vinden op hun website op deze pagina.

Gegevensbeveiliging

 • Overeenkomstig artikel 32 van de verordening van het Europees Parlement betreffende de beveiliging van gegevens en de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, zijn maatregelen voor de beveiliging van computers ingevoerd.
 • De website verstuurt persoonsgegevens door middel van versleuteling. Dit geldt voor bestellingen en voor uw login in uw klantenomgeving. Bovendien gebruiken wij een SSL (Secure Socket Layer) versleutelingssysteem. Bovendien wordt de website door middel van organisatorische en technische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.
 • De website en de database worden beveiligd door de hostingprovider en andere beveiligingsmaatregelen van derden.
 • De database van de mailinglijst voor de nieuwsbrief wordt rechtstreeks door Mailchimp beveiligd.

Rechten op uw persoonsgegevens

 • Om uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met mij opnemen en het verzoek indienen: Contact.

Pages: Toegankelijksheidsverklaring • Privacybeleid • Cookiebeleid